Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadome

Darbam NTSP Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomē nominēti:

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs - apakšpadomes vadītājs,

Aleksandrs Muhlinkins, LBAS priekšsēdētāja vietnieks - apakšpadomes vadītāja vietnieks,

Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece,

Aivis Dišlers, LAB "Enerģija" valdes loceklis, AS "Augstsprieguma tīkls" arodorganizācijas priekšsēdētājs,

Rita Pfeifere, LIA priekšsēdētāja,

Juris Kalniņš, Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs,

Ingūna Siņica, LMNA priekšsēdētāja.