Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība

logo_lta

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība / LTDA / dibināta 1990.gadā. LTDA apvieno tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumos, maizes ceptuvēs un citos uzņēmumos strādājošos.

Priekšsēdētāja – Maira Muceniece.

Sadarbības partneri:

 • Starptautiskās arodbiedrību apvienības UNI un UNI-EUROPA,
 • Nozares darba devēju organizācija – Latvijas Tirgotāju asociācija,
 • Radniecīgās arodbiedrības Lietuvā, Igaunijā, Dānijā / HK HANDEL/ un Skandināvijas valstīs.

Prioritātes:

1. Sociālā partnerība 2 līmeņos:

 • darba koplīgumu noslēgšana uzņēmumos /projektu izstrāde, līdzdalība sarunu vešanā ar darba devējiem/;
 • vienošanās noslēgšana ar Latvijas Tirgotāju asociāciju /informācijas apmaiņa, kopīgas apmācības, dažādi projekti uzņēmējdarbības vides sakārtošanas un darba attiecību jomā/.

2. Biedru un aktīva apmācība darba tiesību, aizsardzības, sociālās apdrošināšanas un citos jautājumos.

3. Juridisko pakalpojumu sniegšana /konsultācijas darba likumdošanā, darba strīdu risināšana, biedru interešu aizstāvība tiesā/.

4. Jaunu biedru iesaistīšana un jaunu arodorganizāciju nodibināšana.

Tev,

kas strādā veikalā, noliktavā, kafejnīcā, restorānā, citā tirdzniecības vai ēdināšanas uzņēmumā

 • Tu strādā interesantā, neaizstājamā un atbildīgā profesijā.
 • Tev vienmēr laipni un ar smaidu jāapkalpo ikviens pircējs vai apmeklētājs.
 • Kvalitatīva apkalpošanas līmeņa nodrošināšanas un lielās konkurences apstākļos Darba devējam pret Tevi ir augstas prasības.

Bet vai Tu vari nākt uz darbu ar prieku un Tev ir:

 • legāla un pieņemama darba alga;
 • droša un veselībai nekaitīga darba vide;
 • efektīva darba un atpūtas laika organizācija;
 • labs psiholoģiskais klimats darba vietā?

Ja – jā,

tad mums ir prieks par Tevi un cieņa pret Tavu darba devēju, bet

lai Tev būtu drošības un stabilitātes sajūta arī nākotnē.

Ja – nē,

tad cilvēciskās pašcieņas nezaudēšanai tev steidzami nepieciešama

 • vispusīga informācija par Tavām darba tiesībām;
 • kvalificēta Tavu darba, sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvība un pārstāvība visos līmeņos, sākot ar Darba devēju un beidzot ar valdību;
 • bezmaksas konsultācijas darba un sociālekonomiskajos jautājumos;
 • drošs darba līgums ar garantētu darba algu un pilnīgu nodokļu nomaksu;
 • kvalitatīvs darba koplīgums ar papildus Darba likumā paredzētajām garantijām;
 • solidaritāte ar saviem kolēģiem Latvijā un pasaulē.

Ja kļūsi par Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības biedru, tas piepildīsies un izmaksās tikai 1 % no Tavas ikmēneša darba samaksas.

Tu vari būt individuālais biedrs mūsu Rīgas biroja arodorganizācijā vai arī kopīgi ar vēl vismaz 2 kolēģiem dibināt arodorganizāciju savā darba vietā.

Atceries, ka:

 • demokrātiskā sabiedrībā visā pasaulē tiek atzīti savas darba tiesības zinoši un arodbiedrībās apvienojušies darbinieki;
 • samierināšanās ar bieži izplatīto “aplokšņu” algu šodien nozīmē tavu sociālo neaizsargātību nākotnē;
 • ja Tu darba attiecībās cienīsi pats sevi, tad arī citi Tevi cienīs;
 • Tev vienam var pietrūkt visaptverošas informācijas, pietiekošu zināšanu un spēka, tāpēc mēs esam vajadzīgi Tev.

Lielākā Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības arodorganizācija darbojas SIA „RIMI Latvija": www.riao.lv

"SIA "MAXIMA Latvija" arodorganizācijas mājas lapa: www.maxiao.lv

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības biroja adrese:

Vaļņu iela 32, 5.stāvs
Rīga, LV – 1050
Tālr.: 6 7211523; 29432529

Mājas lapa: www.ltda.lv

E-pasts: ltda@inbox.lv

Ja tu vēlēsies, tad varēsi iesaistīties kādā no mūsu arodorganizācijām, kas darbojas tuvāk Tavai dzīves vai darba vietai.

Nāc, zvani vai raksti!