Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Konferences Semināri

VDI un LBAS 2019. gada 17. oktobra semināra: "Ārkārtas situāciju pārvaldība uzņēmumos" prezentācijas:

Arodbiedrību DA aktivitātes

Civilās aizsardzības sistēma

Darbinieku kompetences pilnveidošana

Elektrodrošība

Letālie nelaimes gadījumi

Olainfarm pieredze

Pirmā palīdzība

Ugunsdrošība


LBAS 2019. gada 2. maija Starptautiskās darba aizsardzības dienas konferences materiāli:

Aktualitātes darba aizsardzības normatīvajā regulējumā

Darba aizsardzība skaitļos un bildēs

Darba vides riski senioriem

Darba vides riski teledarbā (attālinātā darbā)

ES arodbiedrību pieredze DA

Jaunākās tendences arodslimību attīstībā

Jaunas tendences individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanā

Jaunie un prognozējamie darba vides riski ekspertu skatījumā – bīstamība, sekas un iespējas tos ietekmēt

Obligātā veselības pārbaude


31.01. 2019.g. LBAS semināra “ISO standarts 45001, ko darīt arodbiedrībām” prezentācijas:

Jaunais ISO 45001:2018 - arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu standarts

AB aktivitātes DA 2019. gadā

Standartiem ir nozīme. Arī darbinieku acīs

ISO 45001 - arodbiedrību ceļvedis

Rokasgrāmata arodbiedrībām ISO 45001 — Jaunā veselības un drošības standarta piemērošana darbavietā

Akreditācija arodveselības un darba drošības jomā

Kas jāņem vērā, vērtējot atbilstību šim standartam

LBAS 2018. gada 26. aprīļa Vispasaules darba drošības dienas konferences
materiāli:

Progresīvās/radošas DA apmācību programmas Latvijā

Arodbiedrību dalība jauniešu izglītošanā

AS «Latvenergo» pieredze jauno darbinieku izglītošanā par darba aizsardzību

Kas ir drošs starts? AS RĪGAS PIENA KOMBINĀTS

Nodarbināto DA apmācība Ziemeļvalstīs

Arodbiedrību pieredze DA izglītošanas jomā